Κριτήρια αξιολόγησης φοιτητών για ένταξη στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ

Τμήμα-Ηλεκτρονικών-Μηχανικών-ΤΕ.pdf

Τμήμα-Νοσηλευτικής.pdf

Τμήμα-Φυσικοθεραπείας.pdf

Τμήμα-Μηχανικών-Αυτοματισμού-ΤΕ.pdf

Τμήμα-Μηχανικών-Αυτοματισμού-ΤΕ – Επικαιροποίηση

Τμήμα-Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής.pdf

Τμήμα-Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής-ΤΕ – Επικαιροποίηση

Τμήμα-Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών-ΤΕ.pdf

Τμήμα-Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών-ΤΕ – Επικαιροποίηση

Τμήμα-Δασοπονίας-Δ.-Φ.-Π.pdf

Tμήμα-Μηχανικών-Τεχνολογίας-Αεροσκαφών-ΤΕ.pdf

Τμήμα-Τελχονολίας-Αεροσκαφών-ΤΕ – Επικαιροποίηση

Tμήμα-Μηχανολόγων-Μηχανικών-ΤΕ.pdf

Τμήμα-Μηχανικών-Μηχανικών-ΤΕ – Επικαιροποίηση

Τμήμα-Διοίκηση-Επιχειρήσεων.pdf

Τμήμα-Διοίκηση-Συστημάτων-Εφοδιασμού.pdf

Τμήμα-ΔΟΕΠΤΜ.pdf

Τμήμα-Εμπορίας-Διαφήμισης.pdf

Τμήμα-Μηχανικών-Πληροφορικής-ΤΕ.pdf

Tμήμα-Ηλεκτρολογίας.pdf